But if thought corrupts language, language can also corrupt thought

Dr Marta Koszko

Publications

2007

Grześkowiak, M. 2007. "Why do people laugh? Communicative and cultural aspects of humour appreciation and production". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: KEKO UAM. 9-27.

2010

Grześkowiak, M. 2010. "Trans-city or Inter-city? The co-existance of majority and minority languages in the urban space: a comparative case study of London and Warsaw linguistic landscapes". Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. 288 str.

2011

Grześkowiak, M. 2011. "Obecność i status języków w ,,pejzażu językowym" publicznej przestrzeni Warszawy". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. Poznań: KEKO UAM. 43-59.

                                                                        2012

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel i E. Wąsikiewicz-Filej (red.). 2012. Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Str. 492.

Koszko, M. i J. Puppel. 2012. "Wielkoformatowe grafiki w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie poznańskich murali powstałych podczas Festiwalu Murali Outer Spaces w 2011 roku". W zbiorze: Lingua: nervus rerum humanarum. 201-221.

 

2013

Koszko, M. 2013. "Uwagi o roli przestrzeni w kreowaniu tożsamości językowo-społeczno-kulturowej na przykładzie pejzażu językowego regionów pogranicza". W zbiorze: Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz. (red.). Scripta manent - res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 159-170.

Koszko, M. 2013. "Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania". Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom XIII. 23-35.

 

2014

Koszko, M. i J. Puppel. 2014. "Mural jako przykład kreatywnej komunikacji rytualnej w otwartej przestrzeni publicznej miasta Poznania". W zbiorze: Chałacińska, H. i B. Waligórska-Olejniczak. (red.). Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy". Poznań: Zakład Graficzny UAM. 115-126.

2015

Koszko, M. 2015. "Charakterystyka wirtualnego środowiska komunikacyjnego na podstawie analizy zachowań werbalnych i niewerbalnych nauczycieli i uczniów w kontekście glottodydaktyki". W zbiorze: Puppel, S. (red.). MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. Tom VII. 59-71.

Kowalewska, K. i M. Koszko. 2015. "Social semiotics in visual communication applied in advertisements of banking products and services". Scripta Neophilologica Posnaniensia XV. 108-120.

2016

Koszko, M. 2016. "Acceptance of new bar C/codes (QR codes) in Poland - not just yet". W zbiorze: Rehman, S., E. Grodzki i C. Calma. (red). Knowledge management in education. Scholars Ink Publications and Jungo Press. 21-33.