A different language is a different vision of life

Dr Marta Koszko

Publications

2007

Grześkowiak, M. 2007. "Why do people laugh? Communicative and cultural aspects of humour appreciation and production". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: KEKO UAM. 9-27.

2010

Grześkowiak, M. 2010. "Trans-city or Inter-city? The co-existance of majority and minority languages in the urban space: a comparative case study of London and Warsaw linguistic landscapes". Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. 288 str.

2011

Grześkowiak, M. 2011. "Obecność i status języków w ,,pejzażu językowym" publicznej przestrzeni Warszawy". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. Poznań: KEKO UAM. 43-59.

                                                                        2012

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel i E. Wąsikiewicz-Filej (red.). 2012. Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Str. 492.

Koszko, M. i J. Puppel. 2012. "Wielkoformatowe grafiki w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie poznańskich murali powstałych podczas Festiwalu Murali Outer Spaces w 2011 roku". W zbiorze: Lingua: nervus rerum humanarum. 201-221.

 

2013

Koszko, M. 2013. "Uwagi o roli przestrzeni w kreowaniu tożsamości językowo-społeczno-kulturowej na przykładzie pejzażu językowego regionów pogranicza". W zbiorze: Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz. (red.). Scripta manent - res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 159-170.

Koszko, M. 2013. "Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania". Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom XIII. 23-35.

 

2014

Koszko, M. i J. Puppel. 2014. "Mural jako przykład kreatywnej komunikacji rytualnej w otwartej przestrzeni publicznej miasta Poznania". W zbiorze: Chałacińska, H. i B. Waligórska-Olejniczak. (red.). Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy". Poznań: Zakład Graficzny UAM. 115-126.

2015

Koszko, M. 2015. "Charakterystyka wirtualnego środowiska komunikacyjnego na podstawie analizy zachowań werbalnych i niewerbalnych nauczycieli i uczniów w kontekście glottodydaktyki". W zbiorze: Puppel, S. (red.). MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. Tom VII. 59-71.

Kowalewska, K. i M. Koszko. 2015. "Social semiotics in visual communication applied in advertisements of banking products and services". Scripta Neophilologica Posnaniensia XV. 108-120.

2016

Koszko, M. 2016. "Acceptance of new bar C/codes (QR codes) in Poland - not just yet". W zbiorze: Rehman, S., E. Grodzki i C. Calma. (red). Knowledge management in education. Scholars Ink Publications and Jungo Press. 21-33.

2017

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej i E. Wilczyńska. (red.). 2017. Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom XVII: Prace i Dnie. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Stanisławowi Pupplowi z okazji 70-tej rocznicy Jego Urodzin. 605 str.

Puppel, J. i M. Koszko. 2017. "Wizerunek cmentarza - w wymiarze języka, kultury, dziedzictwa - uwagi wstępne na przykładzie Cmentarza Mennonitów w Stogach Malborskich". Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 513-522.