The limits of language mean the limits of my world

Dr Joanna Puppel

Publications

2001

Puppel, J. 2001. "Umiejętności niewerbalne w kontekście nauczania/uczenia się języków obcych". Neofilolog 20. 28-33.


2002

Puppel, J. 2002. "Wpływ zachowań niewerbalnych na jakość i skuteczność komunikacji dydaktycznej". In Wilczyńska, W. (ed.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych: doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 175-188.

Glinka, M., I. Prokop and J. Puppel. 2002. "Kierunki i sposoby usprawniania dydaktyki obcojęzycznej na poziomie zaawansowanym". In Wilczyńska, W. (ed.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych: doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 129-147.


2003

Puppel, J. Rola komunikacji niewerbalnej w komunikacji dydaktycznej w świetle Teorii Wymiany Społecznej i Teorii Wpływu Społecznego. Nieopublikowana rozprawa doktorska. UAM: Instytut Filologii Angielskiej.


2005

Puppel, S. i J. Puppel "Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty-język globalny-język sąsiedni na przykładzie triady: język polski-język angielski-język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii". Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom VII. 55-95.


2006

Puppel, J. "A socio-pragmatic approach to nonverbal communication with reference to the formal classroom setting". Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom VIII. 185-207.


2007

Puppel, J. 2007. "Wpływ dystansu międzyosobowego na użycie zasobów językowych w komunikacji bezpośredniej: badanie wstępne". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: KEKO UAM. 65-77.


2008

Puppel, S. i J. Puppel. 2008. "Gestosfera jako istotny składnik przestrzeni publicznej: wstępny zarys problematyki". Oikeios Logos Nr.4. 1-8.


2009

Puppel, J. 2009. "Bezpośredniość niewerbalna a efektywność nauczyciela języka obcego". W zbiorze: Lankiewicz, W. (red.). Wokół języka i kultury-studia interdyscyplinarne. Piła: PWSZ. 41-50.

 


2010

Puppel, S. i J. Puppel. 2010. "Some notes on the role of the hand-arm system (HAS) in the ecology of human communication". Oikeios Logos Nr.6. 1-9.

Puppel, J. 2010. "Model komunikacji mediacyjnej: próba wstępnego omówienia problematyki". W: J., Zaniewski, A. Serwicka-Kapała (red.).Edukacja dla przyszłości. Tom VIII. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 255-261.

 


2011

Puppel, J. 2011. "Przestrzeń jako kategoria organizująca w komunikacji bezpośredniej". W zbiorze: Chałacińska, H. i K. Kropaczewski (red.). W kręgu problemów ekologii kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.122-130.
 

Puppel, J. 2011. "Uwagi w sprawie zarządzania twarzą w przestrzeni publicznej". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. Poznań: KEKO UAM. 81-89.

 

 


                    

                                                                   2012

 

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel i E. Wąsikiewicz-Firlej (red.). 2012. Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Str. 492.

Koszko, M. i J. Puppel. 2012. "Wielkoformatowe grafiki w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie poznańskich murali powstałych podczas Festiwalu Murali Outer Spaces w 2011 roku". W zbiorze: Lingua: nervus rerum humanarum. 201-221.

Puppel, J. i A. Stępkowska. 2012. "Performing the phatic function of language: ritual talking of young people". W zbiorze: Lingua: nervus rerum humanarum. 289-302.

 

2013

Puppel, J. 2013. "Uwagi w sprawie obecności i roli 'gramatyki' gestów w mówionym dyskursie werbalnym". W zbiorze: Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz. (red.). Scripta manent - res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 333-340.

Puppel, J. 2013. "Facework and gestures: a preliminary analysis of the communicative power of human performative non-verbal practices". Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom XIII. 85-90.

Puppel, J. 2013. "Komunikacja niewerbalna w ujęciu Teorii Wymiany Społecznej i Teorii Wpływu Społecznego". Linguodidactica XVII. 159-174.

 

2014

Puppel, J. 2014. Obecność i rola gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Analiza rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich na terenie miasta Poznania i wybranych okolic. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Str. 566.

Koszko, M. i J. Puppel. 2014. "Mural jako przykład kreatywnej komunikacji rytualnej w otwartej przestrzeni publicznej miasta Poznania". W zbiorze: Chałacińska, H. i B. Waligórska-Olejniczak. (red.). Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy". Poznań: Zakład Graficzny UAM. 115-126.

Puppel, J. 2014. "Układ twarzy i gestosfery w kontekście konfliktu komunikacyjnego w komunikacji bezpośredniej". Scrita neophilologica Posnaniensia XIV. 127-137.

2015

Puppel, J. 2015. "Siła performatywna komunikacji niewerbalnej używana przez nauczyciela i ucznia w formalnych warunkach klasy". W zbiorze: Puppel, S. (red.). MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. Tom VII. 133-141.

Puppel, J. 2015. "Głowa człowieka jako węzeł kulturowy: uwagi w sprawie 'głowy kulturowej'". Scripta Neophilologica Posnaniensia XV. 189-206.

2016

Puppel, J. 2016. "Gest stacjonarny w przestrzeni publicznej zamkniętej sakralnej: analiza gestów rytualnych na przykładzie wybranych ikon". W zbiorze: Waligórska-Olejniczak, B., N. Królikiewicz i K. Kropaczewski. (red.). Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań "DYSKURS WIELOKULTUROWY". Poznań: Zaklad Graficzny UAM. 141-153.

Puppel, J. 2016. "Wskaźnikowość twarzy ludzkiej: krótki przegląd problematyki". Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 201-206.

2017

Puppel, J. 2017. "Chapter 2: Portrait of the transcommunicator from the nonverbal perspective". W zbiorze: Puppel, S., J. Puppel, M. Bielak i J. Alnajjar. (red.). Communication vis-a-vis multiculturality. A contribution to the description and analysis of communicators' communicative competence and its cultural variability. Banska Bystrica: Matej Bel University 2017. 16-28.

Puppel, S., J. Puppel, M. Bielak i J. Alnjjar. (red.). 2017. Communication vis-a-vis multiculturality. A contribution to the description and analysis of communicators' communicative competence and its cultural variability. Banska Bystrica: Matej Bel University.

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej i E. Wilczyńska. (red.). 2017. Scripta neophilologica Posnaniensia Tom XVII: Prace i dnie. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Stanislawowi Pupplowi z okazji 70-tej rocznicy Jego Urodzin. 605 str.

Kowalewska, K. i J. Puppel. 2017. "Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładzie polskiej prasy kobiecej - badanie i uwagi wstępne". Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 495-502.

Puppel, J. i M. Koszko. 2017. "Wizerunek cmentarza - w wymiarze języka, kultury, dziedzictwa - uwagi wstępne na przykładzie Cmentarza Mennonitów w Stogach Malborskich". Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 513-522.