The limits of language mean the limits of my world

Dr Kinga Kowalewska

Publications

2007

Kowalewska, K. 2007. "The attitude towards and the reception of TV commercials - a cross-generational perspective: research results analysis". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: KEKO UAM. 49-64.


 

2009

Kowalewska, K. i B. Zawadzka. 2009. "Contemporary man's health - protective factors vs. risk factors (according to the WHO world health report 2002)". W zbiorze: Brazis, R. (ed.). Studium Vilnense A. Vol. 6. Wilno: Universitas Studiorum Polona Vilnensis. 167-168.


 

2010

Kowalewska, K. i B. Zawadzka. 2010. "Sytuacja zdrowotna dorastającej młodzieży w świetle europejskiej strategii na rzecz zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży". W zbiorze: Brazis, R. (ed.). Studium Vilnense A. Vol. 7. Wilno: Universitas Studiorum Polona Vilnensis. 115-117.
 

Kowalewska, K. 2010. "Breaking the taboo of Thanatos and Eros in the mass media - reality shows". W zbiorze: Brazis, R. (ed.). Studium Vilnense A. Vol. 7. Wilno: Universitas Studiorum Polona Vilnensis. 22-24.
 

Kowalewska, K. 2010. "Analiza obszarów semantycznych w nagłówkach wiadomości w portalu internetowym". W zbiorze: Sokołowski, M. (red.). Nowe media. Nowe interpretacje. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. 89-113.
 

Kowalewska, K. 2010. "The perception of language recources in the body copy of press advertisements". W zbiorze: Grodzki, E. i K. Colombo (red.). Language, culture, and politics. Deer Park, New York: Linus Publications, Inc. 53-62.


2011

Kowalewska, K. 2011. "Remarks on the relevance of selected models of communication for communication studies". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. Poznań: KEKO UAM. 61-80.
 

Kowalewska, K. 2011. "A psychological aspect of needs with reference to advertising". W zbiorze: Brazis, R. (ed.). Studium Vilnense A. Vol. 8. Wilno: Universitas Studiorum Polona Vilnensis. 39-42.


 

                                                                       2012

Kowalewska, K. 2012. "Billboard advertising in a context - an ecological perspective". W zbiorze: Lingua: nervus rerum humanarum. 223-238.

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel i E. Wąsikiewicz-Firlej (red.). 2012. Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Str. 492.

 

2013

Kowalewska, K. 2013. "Sytuacja komunikacyjna między nadawcą a odbiorcą treści reklamowych". W zbiorze: Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz. (red.). Scripta manent - res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 181-193.

 

2015

Kowalewska, K. 2015. "Multimodality of regulatory signs in selected capital cities - an ecolinguistic approach". W zbiorze: Brazis, R. (red.). Studium Vilnense A. Wilno: Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Vol. 12. 62-67.

Kowalewska, K. 2015. "Środki masowego przekazu jako nośnik zasobów języka nierodzimego w kontekście glottodydaktyki". W zbiorze: Puppel, S. (red.). MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. Tom VII. 73-92.

Kowalewska, K. i M. Koszko. 2015. "Social semiotics in visual communication applied in advertisements of banking products and services". Scripta Neophilologica Posnaniensia XV. 108-120.

 

2016

Kowalewska, K. i E. Grodzki. 2016. "Cultural knowledge gaps (lacunas): challenges in cross-cultural advertising". W zbiorze: Rehman, S., E. Grodzki i C. Calma. (red.). Knowledge management and challenges in education. Scholars Ink Publications and Jungo Press.

2017

Kowalewska, K. i J. Puppel. 2017. "Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładzie polskiej prasy kobiecej - badanie i uwagi wstępne". Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 495-502.

Kowalewska, K. 2017. "The demographic trends and the presence of the elderly in Polish press advertising in 2012 and 2016 - a comparative study". Hygeia Public Health 52.2. 183-189.

Kowalewska, K. 2017. "The exploitation of Christian religious motifs in advertising". W zbiorze: Knapik, A.R., K. Buczek, P.P. Chruszczewski i L.R. Rickford. (eds.). Ways to religion Vol. 1. Wrocław-Washington, D.C.: Wydawnictwo Wyższej szkoły Filologicznej we Wrocławiu. 101-111.

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej i E. Wilczyńska. (red.). Scripta Neophilologica Posnaniensia Tom XVII: Prace i dnie. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Stanislawowi Pupplowi z okazji 70-tej rocznicy Jego Urodzin. 605 str.

Kowalewska, K. 2017. "Wizerunek osób starszych w medialnych przekazach reklamowych - analiza własna na podstawie wybranych reklam w prasie kobiecej w Polsce". W zbiorze: Wszołek, M. (red.). Teorie komunikacji i mediów 10. Konstruowanie komunikacji i mediów 2. Wrocław: Wydawnictwo LIBRON. 227-246.