A different language is a different vision of life

Dr Artur Urbaniak

Publications

2007

Urbaniak, A. 2007. "Teaching foreign language to adults. An andragogical approach". W zbiorze: Wschód-Zachód. Dialog kultur. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku. 208-213.


2009

Urbaniak, A. 2009. "Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotesy Sapira-Whorfa". W zbiorze: Surdyk, A i J. Z. Szeja (red.). Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Nr 1/2009. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier i Instytut Lingwistyki Stosowanej, UAM. 269-278.


2011

Urbaniak, A. 2011. "Przyczynek do badań nad rolą języka gier komputerowych w rozwoju współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. Poznań: KEKO UAM. 113-123.

2015

Urbaniak, A. 2015. "Komunikowanie polityczne w skali mikro: dyskurs pomiędzy nauczycielem a uczniem jako odzwierciedlenie relacji 'rządzący - rządzeni'". W zbiorze: Puppel, S. (red.). MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. Tom VII. 165-179.