A different language is a different vision of life

Dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej

Publications

2005

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2005. "Oczekiwania audytoriów wobec prezentacji biznesowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych". In: Mackiewicz, M. (ed.). Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. 199-206.


2007

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2007. "The concept of 'culture' in communication studies". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: KEKO UAM. 115-146.
 

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2007. "Informacja czy argumentacja? Wpływ kultury na styl reklamy". W zbiorze: Język i Komunikacja 16: język polski XXI wieku: oceny, analizy, perspektywy. Kraków: Tertium. 291-302.
 

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2007. "How can advertising enhance your students' intercultural competence?" W zbiorze: Arabski, J. (red.). Pace Papers 2007. Vol. 1. Katowice: Uniwersytet Śląski. 367-389.


2009

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2009. "National culture and conflict resolution styles: the case of Japan, the Netherlands and Poland". W zbiorze: Lankiewicz, W. (red.). Wokół języka i kultury-studia interdyscyplinarne. Piła: PWSZ. 163-175.


2010

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2010. "Wykorzystanie literatury w rozwijaniu kompetencji międzykulturowej: analiza zderzenia kultur w miejscu pracy na przykładzie powieści Amelie Nothomb "Z pokorą i uniżeniem". W zbiorze: Gawrońska-Garstka, M. i A. Zduniak (red.). Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. 81-89.
 

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2010. "Style rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy: podejście międzykulturowe". W zbiorze: Krzykała-Schaefer, R. (red.). Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Str. 155-164.
 

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2010. "Blog polityczny: narzędzie dialogu czy autopromocji?". W zbiorze: Chodurski, A. i L. Kacprzak (red.). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie. Piła: PWSZ im. ST. Staszica w Pile. Str. 15-164.


2011

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2011. "Manufacturing credibility on politblogs: a case study". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. Poznań: KEKO UAM. 125-143.
 

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2011. "Iconic image of women in selected English and Polish TV commercials: a cross-cultural content analysis". Acta Pomerania 3. Chojnice: Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania. 69-83.
 


 

2012

 

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2012. "Reading the mission statement: on rhetoric and construction of corporate identity.". W: Lorenzo-Modia, M. J., Szczepaniak-Kozak, A. (red.). From life to text: Building linguistic and cultural identity. Piła/A Coruna: Wydawnictwo PWSZ im. ST. Staszica w Pile. 9-32.
 

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2012. "Towards a theoretical framework for workplace communication competence". W: Lankiewicz, H. Wąsikiewicz-Firlej, E. Informed teaching: premises of modern foreign language teaching. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. ST. Staszica w Pile. 26-48.
 

Wąsikiewicz-Firlej, E., Szczepaniak-Kozak, A., Lankiewicz, H. (red.). 2012. "Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych." Piła: Wydawnictwo PWSZ im. ST. Staszica w Pile.

Lankiewicz, H., Wąsikiewicz-Firlej, E. (red.). 2012. "Informed teaching: premises of modern foreign language teaching. Piła: Wydawnictwo PWSZ im ST. Staszica w Pile.

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2012. "Constructing a culturally fit ad: a review of cross-cultural research on advertising". Garoza. Revista de la Sociedad Espanola de Estudios Literarios de Cultura Popular 12. 233-246.

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2012. "Kompetencja komunikacyjna a sukces zawodowy absolwentów: uwagi i propozycje w odniesieniu do szkolnictwa wyższego". W zbiorze: Lingua: nervus rerum humanarum. 379-394.

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel i E. Wąsikiewicz-Firlej (red.). 2012. Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Str. 492.

 

2013

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2013. "Deklaracja misji jako główny nośnik tożsamości przedsiębiorstwa". W zbiorze: Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz. (red.). Scripta manent - res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 545-556.

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2013. "Cross-cultural aspects of superior-subordinate communication in international business setting". W zbiorze: Bagdasarian, N.G. (red.). Obraz Rossii w krosskulturnoy perspektiwie. Dubna: Mieżdunarodnyj Uniwersitet Prirody, obszczestwa i czełowieka "DYBNA". 175-181.

Lankiewicz, H. i E. Wąsikiewicz-Firlej. (red.). 2013. From classroom to workplace. Advances in applied linguistics> Piła: Wydawnictwo PWSZ im. ST. Staszica w Pile. 238 str.

2014

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2014. "Constructing the professional identity of EFL teachers through languaging: a narrative inquiry". W zbiorze: Wąsikiewicz-Firlej, E. i H. Lankiewicz. (red.). Languaging experiences: learning and teaching revisited. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 157-190.

Wąsikiewicz-Firlej, E. i H. Lankiewicz. (red.). 2014. Languaging experiences: learning and teaching revisited. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2014. "English in the global workpalce: a narrative approach". Discourse and Interaction 6.1. 69-92.

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2014. "The workplace use of English by public relations practitioners in Poland: a survey". W zbiorze: Floyd, A. (red.). Proceedings of the 12th Conference of the European Association of languages for Specific Purposes". La Coruna: Galebook S. L. 192-206.

2015

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2015. "Podejście ekologiczne w kształceniu komplementarnym na przykładzie kursu z zakresu komunikacji zawodowej". W zbiorze: Puppel, S. (red.). MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. Tom VII. 181-193.

Wąsikiweicz-Firlej, E. 2015. "The construction of gender identities in media texts. A content analysis of Polish magazine advertisements". W zbiorze: Zabielska, M., E. Wąsikiewicz-Firlej i A. Szczepaniak-Kozak. (red.). Discourses in (con)text: the many faces of specialised discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 190-210.

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2015. "Wykorzystanie narracji biograficznych w refleksji nad kształceniem nauczycieli języków obcych". Neofilolog 44.2. 237-249.

2017

Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej i E. Wilczyńska. (red.). 2017. Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom XVII: Prace i dnie. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Stanisławowi Pupplowi z okazji 70-tej rocznicy Jego Urodzin. 605 str.

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2017. "Tożsamość a wizerunek i reputacja przesiębiorstwa na przykładzie koncernu Monsanto". Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 571-585.

Wąsikiewicz-Firlej, E. 2017. On (de)constructing corporate identity: an ecolinguistic approach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 419 str.